Privacy voorwaarden

De persoonsgegevens die door de deelnemer in het kader van deze actie aan Euronics, onderdeel van United Retail, worden meegedeeld, zijn onderworpen aan toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy.

United Retail zal deze gegevens gebruiken voor het goede verloop van de actie, het selecteren van de winnaars en het uitreiken van de prijzen. Tevens worden de gegevens gebruikt voor direct marketingactiviteiten, bestaande uit gerichte acties vanuit Euronics, zoals speciale aanbiedingen.

De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.

Indien de deelnemer zijn/haar gegevens uit ons systeem wenst te laten verwijderen, kan hij/zij dit aan ons kenbaar maken middels een e-mail naar info@euronics.nl. Doet deelnemer dit vóór de sluitingsdatum van de actie, dan komt zijn/haar deelname aan de betreffende actie te vervallen.