Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Euronics winactie ‘Win een Multicooker!’ 2017. Euronics is onderdeel van United Retail.

Actiemechanisme
Om kans te maken op 1 van de 5 prijzen, dient u een inbouwapparaat aan te schaffen bij Euronics. Registreer uw aankoop op euronics.nl/inbouw middels het deelnameformulier. Maak hierbij ook de slogan ‘Ik heb mijn nieuwe inbouwapparaat bij Euronics gekocht, omdat…” af en vul deze in het formulier in. Vul het formulier volledig in, zodat uw deelname kan worden verwerkt.

Per deelnemer mag er maximaal één inzending worden ingeleverd.

De actie gaat 17 april 2017 van start. De sluitingsdatum van de actie is 9 juli 2017.

Prijzen
De 5 meest originele inzendingen die via de website zijn binnengekomen, worden beloond met één van de 5 door Euronics beschikbaar gestelde prijzen. Dit betreft het volgende:

-          Bosch Multicooker (typenummer: MUC88B68 AutoCook Pro) t.w.v. €329-

De 5 winnaars worden door een onpartijdige partij bepaald.

Prijswinnaars ontvangen uiterlijk 31 juli 2017 bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Uiterlijk 31 augustus 2017 wordt de prijs daadwerkelijk uitgereikt.

Deelname
Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar en ouder.

De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar. Bij afwijzing of niet tijdige acceptatie vervalt de prijs.

United Retail behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te beëindigen of de regels,

prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving tussentijds te wijzigen. Zij mag ook de wedstrijd staken, wijzigen of aanpassen, zonder enige vergoeding van eventuele schade voor de deelnemer, wanneer zij dit noodzakelijk acht.

Daarnaast mag United Retail beslissen om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd of prijs als zij van mening is dat de deelnemer niet conform voorwaarden of oneerlijk handelt.

United Retail is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de wedstrijd en in de verstrekte prijzen, noch voor schade en/of letsel aan eigendommen en/of personen door deelname of als gevolg van gebruik of verkeerde inzet van de uitgekeerde prijs.

United Retail verstrekt geen garanties op de uitgekeerde prijzen.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist United Retail.

Deelnemers worden geacht deze algemene voorwaarden te accepteren en zich eraan te houden wanneer zij deelnemen aan deze actie. De wedstrijd is alleen van toepassing op Euronics Nederland. Inzendingen kunnen alleen ingeleverd worden via euronics.nl.