Actievoorwaarden Win een Dyson

Algemene voorwaarden 'Win een Dyson Pure Cool Link'

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Euronics 'Win een Dyson Pure Cool Link'-actie. Euronics is onderdeel van United Retail. Actie Stuur ons uw coolste foto en maak de volgende zin af: "het coolste aan de Dyson Pure Cool Link vind ik …" Denk er hierbij ook aan om uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer in de e-mail mee te sturen, zodat uw deelname volledig kan worden verwerkt. Per deelnemer mag er maximaal één inzending worden ingeleverd. De actie gaat 4 juli 2016 van start. De sluitingsdatum van de actie is 21 augustus 2016.

Prijzen
De meest originele inzending wint een Dyson Pure Cool Link White, met een waarde van €579,-. De winnaar wordt door een onpartijdige partij bepaald. De prijswinnaar ontvangt uiterlijk 31-08-2016 bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Uiterlijk 30-09-2016 wordt de prijs daadwerkelijk uitgereikt.

Deelname
Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar en ouder. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar. Bij afwijzing of niet tijdige acceptatie vervalt de prijs. United Retail behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving tussentijds te wijzigen. Zij mag ook de wedstrijd staken, wijzigen of aanpassen, zonder enige vergoeding van eventuele schade voor de deelnemer.

Daarnaast mag United Retail beslissen om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd of prijs als zij van mening is dat de deelnemer niet conform voorwaarden of oneerlijk handelt.

United Retail is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de wedstrijd en in de verstrekte prijzen, noch voor schade en/of letsel aan eigendommen en/of personen door deelname of als gevolg van gebruik of verkeerde inzet van de uitgekeerde prijs.

United Retail verstrekt geen garanties op de uitgekeerde prijzen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist United Retail. Deelnemers worden geacht deze algemene voorwaarden te accepteren en zich eraan te houden wanneer zij deelnemen aan deze wedstrijd.

De wedstrijd is van toepassing op Euronics.